Điều kiện tham gia Dog Show chó đẹp thế giới FCI

Cuộc thi chó đẹp thế giới Dog Show của FCI được tổ chức mỗi năm một lần tại các quốc gia khác nhau. Để thuận tiện cho các nhà nhân giống tại Việt Nam hiểu rõ hơn về các cuộc thi này. Để có thể tổ chức 1 cuộc thi chó đẹp nhất thế giới cần tuân thủ theo rất nhiều nguyên tắc và thủ tục.

Các quy định là bắt buộc đối với tất cả các thành viên FCI và các đối tác. Tuy nhiên, các quy định của mỗi quốc gia không được mâu thuẫn với các quy định của FCI trong mọi trường hợp. Longkhanhpets.com đã tổng hợp các thông tin rất chi tiết về Dog Show. Mong rằng sẽ có ích cho các bạn.

Tiêu chuẩn tham gia chấm thi Dog Show cấp quốc tế

Các giám khảo phải có kiến thức, hiểu thấu đáo các tiêu chuẩn của giống chó do FCI quy định. Để có thể ra quyết định đối với hiểu biết về giống chó mà họ thực hiện chấm thi. Việc tổ chức các khoá đào tạo cũng bao gồm việc trải qua các cuộc thi. Nơi mà các thí sinh sẽ tiếp thu được những lý thuyết. Phục vụ cho bài thi viết.

Việc đào tạo về thực hành cần phải được tiến hành dưới sự giám sát của các giám khảo có kinh nghiệm. Đã được FCI công nhận. Các thí sinh phải viết báo cáo về chú chó mà họ đã chấm thi trong quá trình học và gửi tới vị giám khảo đã được nêu tên trước đó.

Sau khi được phê chuẩn bởi FCI-NO. Nơi họ đăng ký và được công bố việc đủ tiêu chuẩn làm giám khảo. Các thí sinh này cần phải thực hiện việc chấm thi các giống chó mà họ được chấm tại quốc gia họ đăng ký. Trong vòng tối thiểu 2 năm trước khi họ được phép làm giám khảo tại các cuộc thi Dog Show của FCI.

Nội dung thi làm giám khảo Dog Show của FCI

Làm đơn đăng ký

Đơn đăng ký của các thí sinh mong muốn trở thành giám khảo cần được chấp nhận chính thức theo các quy định của Hiệp hội chó giống quốc gia. Là thành viên FCI tại quốc gia họ cư trú hoặc nơi họ ứng thi. Các Hiệp hội quốc gia này có trách nhiệm tổ chức các khoá học đầy đủ cho các thí sinh.

Chuẩn bị về các kiến thức cần thiết. Đảm bảo có thể chuẩn bị tham gia các cuộc thi. Cũng như theo dõi đối với những người chính thức là giám khảo của Dog Show. Những chương trình đào tạo được các thí sinh này thực hiện trước khi họ tham gia vào bài thi viết.

Nội dung của bài thi

Các bài thi sát hạch về kiến thức đối với các vấn đề sau:

 • Giải phẫu về khung xương, hình thái học và chuyển động của các giống chó
 • Các Gen quy định, sức khoẻ và đặc điểm của các giống chó.
 • Hiểu biết về các tiêu chuẩn của các giống chó.
 • Hành vi của giám khảo, các nguyên tắc và kỹ thuật chấm thi.
 • Các quy định của các quốc gia về thi chó và các quy định bổ sung.
 • Các quy định của FCI về Dog Show và các quy định bổ sung.
 • Thí sinh cần phải vượt qua các bài thi viết tính trên tổng các bài thi.

Thí sinh cần phải tuân thủ các quy định sau

Tại thời điểm nộp đơn đăng ký làm giám khảo cho một hay nhiều giống chó, thí sinh cần phải chứng minh rằng họ đã đăng ký và nuôi giống chó đó. Cần phải sở hữu chó đã đăng ký. Có sổ phả hệ chính thức tại quốc gia của họ. Hoặc họ đã đạt giải thưởng trong các cuộc thi của giống chó đó trong vòng 5 năm trước đó. Hoặc họ đã hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến giống chó đó. Trong thời gian tối tiểu là 5 năm trước đó.

Đã tham gia các cuộc thi chính thức với vai trò trợ lý trong khu vực thi. Hoặc thư ký các cuộc thi ít nhất 5 lần trong vòng 1 năm trước đó. Những giám khảo chuyển chỗ ở đến một quốc gia gọi tắt là “NCO” không phải là thành viên hoặc đối tác của FCI, có thể vẫn được chấp nhận cho chấm thi. Đối với các giống chó mà họ đã được FCI-NO cấp phép chấm thi trước đó.

Nếu trong trong hồ sơ gửi FCI có cung cấp đầy đủ các thông tin chứng minh rằng họ chưa phải nhận các hình thức kỷ luật nào hoặc có các khiếu nại đối với họ. Đơn vị tổ chức thi mời họ làm giám khảo đã được thông báo đầy đủ về vấn đề này. FCI sẽ phê chuẩn vấn đề này ngay sau đó.

Những giám khảo chuyển chỗ ở từ một quốc gia mà NCO là thành viên của FCI tới một quốc gia khác mà NCO ở đó cũng là thành viên FCI vẫn được chấp nhận cho chấm thi. Nhưng cần phải có phê chuẩn của FCI-NO của quốc gia mới đối với các giống chó mà họ đã được FCI-NO ở nước cũ đã cấp phép chấm thi.

Trách nhiệm của giám khảo Dog Show của FCI

Tại các cuộc thi ở các nước mà NCO là thành viên của FCI, các giám khảo bắt buộc phải tuân theo các tiêu chuẩn đang có hiệu lực về các giống chó do FCI ban hành mà họ thực hiện chấm thi. Cũng như quy định theo luật pháp của nước sở tại. Họ không được hiểu bất cứ một tiêu chuẩn nào của giống chó theo cách khác với các chức năng và sức khoẻ của chú chó.

Khi chấm thi, giám khảo phải tuyệt đối tuân thủ các quy định dành cho giám khảo. Cũng như quy định của FCI về thi Dog Show và các quy định khác của FCI. Giám khảo phải chuẩn bị cho mỗi cuộc thi bằng cách nghiên cứu các bản tiêu chuẩn giống chó. Và tất cả các quy định quan trọng khác.

Giám khảo phải luôn luôn kỹ lưỡng. Cẩn trọng khi thực hiện công việc chấm thi. Tuân thủ các quy định và quy ước về đạo đức liên quan đến việc chấm thi, đến các giám khảo khác và những người có chó dự thi.

Tư cách đạo đức và hành vi của giám khảo trong FCI

 • Không bao giờ được đến muộn.
 • Không được rời khỏi sân thi trước khi hoàn thành trách nhiệm đã được phân công.
 • Không được bình phẩm về công việc chấm thi của một giám khảo khác.
 • Không được cố gắng để có được sự phân công chấm thi trong Dog Show.
 • Không được phép tư vấn, giới thiệu về cuộc thi trước.
 • Trong khu vực thi, giám khảo cư xử đúng mực. Kiểm tra tất cả các chú chó một cách kỹ lưỡng.
 • Giám khảo cần phải ăn mặc nhã nhặn. Phù hợp với công việc phải thực hiện.
 • Giám khảo không được đi hoặc ở cùng với những người có chó dự thi trong phần thi do họ chấm thi.

Các cấp độ giám khảo của FCI

Các giám khảo của một FCI-NO có các cấp độ:

 1. Giám khảo của một giống chó (Breed Judge): là người được phê chuẩn bởi FCI-NO. Nơi họ đăng ký làm giám khảo để chấm thi một hoặc một số giống chó.
 2. Giám khảo của một nhóm (Group Judge): là người được phê chuẩn bởi FCI-NO. Nơi họ đăng ký làm giám khảo để chấm thi một hoặc nhiều nhóm chó theo sự phân loại của FCI. Giám khảo của một nhóm được chấp thuận chấm giải CACIB. Cho bất cứ giống chó nào trong nhóm mà họ được quy định.
 3. Giám khảo của tất cả các giống chó (Allrounder): là người được phê chuẩn của FCI-NO. Nơi họ đăng ký cho phép chấm thi tất cả các giống chó được FCI công nhận. Giám khảo của tất cả các giống chó được phép chấm giải CACIB. Cho tất cả các giống chó mà FCI đã công nhận. Tại các cuộc thi quốc tế Dog show do FCI tổ chức.

Một số chú ý cho giám khảo chấm thi trong Dog Show

Giám khảo của FCI chỉ có thể chấm thi trong những cuộc thi của FCI hoặc được tổ chức bởi các nước thành viên. Hoặc đối tác hợp đồng của FCI. Nếu cuộc thi được tổ chức bởi một câu lạc bộ, giám khảo cần phải xác định rằng câu lạc bộ được ghi nhận chính thức bởi FCI-NO.

Giám khảo chỉ được chấm thi tại một cuộc thi ngoài nơi họ cư trú khi họ có được sự phê chuẩn của FCI-No. Khi chấm thi ở ngoài nước mà họ cư trú, giám khảo cần phải thông thạo ít nhất một trong bốn ngôn ngữ chính thức của FCI. Bao gồm tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha.

Một giám khảo không được chấm thi giống chó mà họ không được phê chuẩn bởi hiệp hội chó giống quốc gia mà họ đăng ký. Các giám khảo đã được phê chuẩn chấm thi cho các giống chó trong các nhóm và có mong muốn được chấp thuận chấm thi cho một giống chó khác cần phải đăng ký bằng văn bản.

Trong trường hợp mà giống chó đăng ký đó không thể có để cung cấp cho thí sinh trong bài kiểm tra thực hành, thí sinh cần phải vượt qua bài thi viết mở rộng về tiêu chuẩn của các giống chó mà họ đăng ký làm giám khảo. Quy định này chỉ áp dụng đối với những giám khảo đã có kinh nghiệm.

Một giám khảo không được chấm thi cho những chú chó mà họ sở hữu hoặc đồng sở hữu. Hoặc chăm sóc, hoặc mua bán trong vòng 6 tháng trước khi diễn ra cuộc thi mà tại đó họ làm giám khảo.

Các chế tài trong lựa chọn giám khảo Dog Show

Dưới sự đánh giá của FCI-NO, bất cứ giám khảo nào vi phạm các quy định của FCI sẽ bị phạt nếu như được chứng minh rõ ràng. FCI luôn đảm bảo rằng các ý kiến của các giám khảo bị khiếu nại và đề xuất phạt phải được lắng nghe. Cho dù ý kiến của họ bằng miệng hay bằng văn bản.

Các giám khảo đó được quyền kháng cáo lại những quyết định phạt họ. FCI-NO cần tiên lượng trước những trường hợp chế tài sau:

 • Những trường hợp không bị phạt.
 • Cảnh cáo, bao gồm cả việc cấm hoặc không cấm giám khảo tham gia chấm thi.
 • Cấm các cá nhân được làm giám khảo trong một khoảng thời gian.
 • Huỷ bỏ quyền làm giám khảo.
 • Thu hồi hoặc tái cấp giấy phép cho các giám khảo chấm thi tại nước ngoài.

Người hỗ trợ và quản lý trong Dog Show

Bên cạnh gám khảo chính còn có người hỗ trợ và quản lý Dog Show. Nếu những người dự thi đến từ nước ngoài, những người hỗ trợ cần phải có khả năng nói tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ đã được thoả thuận trước. Nếu có nhiều giám khảo, những người hỗ trợ cần phải được chia đều. Theo đó mỗi khu vực thi cần phải có ít nhất một người hỗ trợ.

Các thí sinh chịu sự quản lý của giám khảo và người hỗ trợ chính trong thời gian thi. Nếu có các trường hợp bất thường phát sinh, giám khảo sẽ là người quyết định cách giải quyết và đánh giá.


Yêu cầu với chủ chó khi tham gia Dog Show

Tuân theo giám khảo cuộc thi

Tôn trọng quyết định của giám khảo, không được cãi với giám khảo. Trường hợp không nghe rõ yêu cầu hãy hỏi lại cho chắc. Đừng đoán mò rồi làm sai. Tinh thần fair play là trên hết. Sau khi giám khảo tuyên bố người thắng, nhớ bắt tay họ và bắt tay những người đứng cạnh mình.

Quản lý chó tham gia Dog Show

Trước khi đi show nhớ tắm chó cho sạch, cắt móng chân cho nó. Nếu là chó lông dài thì chải và cắt tỉa cho đẹp .

Nếu chó đi bậy bên ngoài khu vực thi, chủ chó phải hót và mang bỏ thùng rác. Nếu đang ở trong khu vực thi, bạn hãy đứng yên đó đợi. Thư ký của cuộc thi sẽ gọi nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp.

Khi dắt chó đi lúc nào cũng phải để ý xung quanh. Không được dắt chó của mình đi gần chó của người khác. Nếu thấy ai dắt chó đi gần mình quá thì tốt nhất nên tránh sang chỗ khác, dắt chó của mình đi xa 1 chút .

Những chú chó bình thường hiền lành nhưng ở chỗ lạ và gặp những con chó lạ, không thể ngờ trước chuyện gì có thể xảy ra. Phải để mắt đến chúng thường xuyên, không được để quên. Cầm chắc dây dắt chó để phòng tránh trường hợp bất ngờ.

Người điều khiển chó tham gia Dog Show cần chú ý

Trước khi bắt đầu biểu diễn

 • Đọc kỹ luật của các cuộc thi chó trước khi đi thi.
 • Trước khi đi show nhớ tắm chó cho sạch, cắt móng chân cho nó, nếu là chó lông dài thì chải và cắt tỉa cho đẹp .
 • Mang theo những thứ cần thiết cho chó và cho mình. Như thức ăn cho chó , chuồng nhốt chó, khăn lau cho chó, nước uống, bao hót phân…
 • Ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Vì show của FCI hay AKC, CKC đòi hỏi phải ăn mặc lịch sự.
 • Tới nơi sớm 1 chút, để chó và mình có thì giờ chuẩn bị, tinh thần được nhẹ nhàng.
 • Đừng cho chó ăn no trước khi đi show, nếu là chó lớn thì cho ăn vào buổi tối hôm trước.
 • Tập cho chó đi show từ nhỏ để quen với không khí của cuộc thi. Không nên la mắng nạt hay ép nó làm cái gì để tránh bị hoảng sợ hay stress.
 • Khi có người muốn chạm vào chó, hãy chỉ họ cách vuốt và tránh làm chó sợ. Nếu chó gầm gừ hay có biểu hiện bất thường, tốt nhất là quay trở về. Đừng để những điều đáng tiếc xảy ra .

Dây dắt chó đi Show

 • Vòng cổ cho chó, dây dắt ở Dog Show phải là vòng choke chain, loại mỏng và mịn. Những loại vòng cổ bằng da hay bất cứ những loại vòng cổ khác đều không được chấp nhận.
 • Khi thi chỉ dắt chó chạy bằng 1 tay. Nên dùng dây sao cho vừa tầm từ cổ chó tới tay mình dắt. Tuỳ loại chó lớn hay nhỏ, dây dài quá sẽ vướng .
 • Nếu chưa có kinh nghiệm thì nên đi 2 người để phụ mình. Vì phải dắt chó, xách đồ, chuồng, phải đi lấy số, điểm danh có mặt… và nhiều thứ linh tinh khác

Dắt chó đi Show

 • Những người điều khiển chó cần phải tuân theo các quy định và hướng dẫn đã công bố.
 • Quyết định của giám khảo là cuối cùng. Người thi không được nghi ngờ, công kích các quyết định của giám khảo.
 • Những người điều khiển chó phải thông báo sự có mặt của họ ít nhất là 30 phút trước khi cuộc thi bắt đầu
 • Không nên quá lo lắng, chỉ cần chú ý phô diễn trạng thái tốt nhất con chó của mình. Hãy làm sao cho mình và chó đều nhẹ nhàng, không bị stress .
 • Chú ý khi nào đến lượt mình. Trước khi tới lượt thì dắt chó ra trước 5 – 10 phút để chó thoải mái và chuẩn bị bước vào vòng thi.
 • Dắt chó đi bên trái. Khi chạy giữ dây thẳng góc với đầu con chó, để nó chạy tự nhiên bên cạnh mình.
 • Trong khi chưa tới lượt mình thì để chó đứng thoải mái, không tạo dáng nó khi chưa tới lượt. Tuyệt đối không bao giờ để con chó ngồi hay nằm, giám khảo sẽ đánh giá chó có khung xương yếu.
 • Tạo dáng cho chó đứng dáng đẹp tự nhiên. Khi nắm vòng cổ kéo đầu nó lên tạo dáng nhớ để vòng cổ sát vô xương hàm của nó rồi hãy kéo nhẹ lên. Chó phải đứng yên trong lúc giám khảo kiểm tra.
 • Chú ý khoảng cách giữa chó của mình và bên cạnh. Khi có chuyện gì xảy ra hãy hết sức bình tĩnh để tìm cách giải quyết.
 • Khi giám khảo yêu cầu mọi người xếp hàng 1 chạy 1 vòng chung với nhau, nếu mình đứng đầu nhớ quay lại hỏi người đứng sau chuẩn bị xong chưa rồi hãy chạy.

Nguyên tắc của FCI về Dog Show thế giới

Các thành viên của FCI được phép tổ chức các cuộc thi Dog Show với số lượng tuỳ ý hàng năm. Tuy nhiên, các thành viên phải tổ chức ít nhất 1 cuộc thi chó trong một năm. Ban thư ký của FCI có nhiệm vụ đưa ra kế hoạch cho các cuộc thi chó đẹp thế giới.

Các cuộc thi chó đẹp thế giới được phê chuẩn bởi FCI cần phải được thông báo rõ như sau: “Cuộc thi chó quốc tế trao giải CACIB của FCI”. Đơn đăng ký tổ chức cuộc thi chó quốc tế được phê chuẩn bởi FCI cần được gửi đến Tổng thư ký trong vòng từ 12 tháng đến 4 năm trước khi cuộc thi chó được tổ chức.

Quy định về FCI cho các cuộc thi Dog Show

Các ích lợi của chó được đặc biệt ưu tiên tại tất cả các Dog show. Người tổ chức cần đảm bảo các giống chó tham gia thi phải là các giống chó có các tiêu chuẩn chấp nhận bởi FCI. Đặc biệt đã được đăng ký trong sổ khai sinh.

Hoặc các phụ lục của sổ khai sinh cấp bởi các quốc gia thành viên của FCI. Hoặc các quốc gia không phải là thành viên của FCI nhưng các sổ khai sinh do các tổ chức này cấp được FCI chấp nhận. Tuy nhiên, trong trường hợp này, giống chó đó phải được ghi nhận ở cấp quốc gia và được Hiệp hội chó giống địa phương FCI cấp khai sinh.

Các giống chó này sẽ có tên trong nhóm đặc biệt trong sách giới thiệu. Mức phí thông thường phụ thuộc vào FCI cho mỗi con chó của các giống chó này. Thêm vào đó, chúng không có tư cách là chú chó vô địch với CACIB. Chú chó vô địch của các nhóm và các danh hiệu khác của FCI.

Tiêu chuẩn cho chó tham gia Dog Show

 • Các chú chó phải có độ tuổi tối thiểu 15 tháng và phải sổ đăng ký phả hệ phải được FCI công nhận. Trước đó, người chủ và chú chó cần phải vượt qua cấp độ thi cao nhất trong quốc gia của họ.
 • Nếu một cuộc thi tuân thủ mệnh lệnh đựoc tổ chức cùng với một cuộc thi chó đẹp, các chú chó không nhất thiết phải tham gia vào cuộc thi chó đẹp này.
 • Chó mắc bệnh truyền nhiễm, hoặc các con chó dữ, mù hoặc điếc không được tham gia.
 • Đối với các con chó bị cắt đuôi, cắt dựng tai được thi hay không tuỳ thuộc vào quy định pháp luật của nước họ và những quy định pháp luật của nước tổ chức cuộc thi.
 • Chó cái trong kỳ động dục được phép tham gia nhưng phải thi sau cùng. Chúng phải được tách riêng cho tới khi các con chó khác hoàn thành bài thi của chúng.
 • Chó cái sinh con trong vòng 8 tuần trước ngày thi và dự kiến sinh trong vòng 4 tuần tính đến ngày dự thi không được phép tham gia.

Các nhóm chó tham gia Dog Show

 1. Chó chăn cừu và gia súc, trừ chó chăn gia súc Thụy Sỹ.
 2. Pinschers, Schnauzers. Chó núi và chó chăn gia súc Thuỵ sỹ và các giống chó khác.
 3. Chó sục (Terrier).
 4. Chó chồn (Dachshunds).
 5. Chó Spitz và các giống chó nguyên thủy (Spitz and Primitive Types).
 6. Chó săn đánh hơi và các giống liên quan (Scenthounds and Related Breeds).
 7. Chó săn chỉ điểm (Pointing Dogs).
 8. Các loại chó tha mồi (Retrievers – Flushing Dogs – Water Dogs).
 9. Chó làm bạn và chó chó làm cảnh (Companion and Toy Dogs).
 10. Chó săn đuổi (Sighthounds).

Chó bị cấm tham gia Dog Show khi nào?

 • Những chú chó bị ốm hoặc bị què, chó đực bị teo tinh hoàn, chó cái đang còn sữa hoặc chưa tách bầy chó con không được tham gia cuộc thi.
 • Những chú chó đang trong kỳ động đực được tham gia hay không phụ thuộc và quy định của nhà tổ chức. Chó mù hoặc điếc không được tham gia các cuộc thi chó đẹp nhất thế giới.
 • Chó bị cắt đuôi và cắt dựng tai được tham dự cuộc thi tuỳ thuộc vào luật pháp tại nơi chúng được nuôi dưỡng và địa phương tổ chức cuộc thi.
 • Việc làm cho da, lông hoặc mũi thay đổi dẫn đến thay đổi về cấu trúc, màu lông, hoặc hình thể bị cấm tham gia thi.
 • Việc làm cho con chó trong sàn thi vững chắc hơn với các loại thiết bị cũng bị cấm. Chỉ có lược chải lông chó và bàn chải là được phép.

Các cấp độ trao giải cho chó khi tham gia cuộc thi

Việc đăng ký hai lần cũng như đăng ký muộn đều không được phép. Chỉ các cấp độ chó sau được ghi nhận trong các cuộc thi chó đẹp nhất thế giới. Trao giải CACIB và đã được chấp nhận bởi FCI:

 • Mức trung cấp (Intermediate Class): từ 15 đến 24 tháng, bắt buộc.
 • Cấp độ mở rộng (Open Class): từ 15 đến 24 tháng, bắt buộc.
 • Cấp độ làm việc (Working Class): từ 15 đến 24 tháng, bắt buộc.
 • Cấp độ vô địch (Champion Class): từ 15 đến 24 tháng, bắt buộc.

Cấp độ làm việc

Để cho chó tham gia thi ở cấp độ làm việc, mẫu đơn cần phải được kèm theo một bản sao chứng chỉ bắt buộc của FCI. Trong đó có xác nhận rằng chú chó đó đã vượt qua các bài kiểm tra. Chi tiết về các bài kiểm tra đó – được cấp bởi một quốc gia thành viên.

Người chủ chó xác định là cư trú vĩnh viễn. Các giống chó đủ tiêu chuẩn tham gia dự thi là những giống chó có tên trong danh sách theo bảng tên của FCI. Việc bổ sung thêm các giống chó vào danh sách này được cấp riêng cho một số giống chó của một số quốc gia.

Cấp độ vô địch

Để cho chó tham gia vào cấp độ vô địch, một trong các điểm sau cần phải được xác nhận trước ngày khoá sổ danh sách tham gia. Bằng chứng của việc xác nhận này phải là một bản sao kèm theo đơn đăng ký tham gia.

 •  Chó đẹp trong cuộc thi cấp quốc tế của FCI.
 •  Chó đẹp trong cuộc thi cấp Quốc gia (danh hiệu này cần phải có ít nhất 2 lần tại cùng một quốc gia thành viên của FCI).
 •  Chó đẹp trong cuộc thi cấp Quốc gia của những quốc gia không phải là thành viên của FCI có thể cũng được công nhận.

Các cấp độ thi không trao giải CACIB

 • Cấp độ chó sơ sinh (Baby Class): dưới 6 tháng tuổi sẽ được lựa chọn.
 • Cấp độ chó con (Puppy Class): từ 6 tới 9 tháng tuổi sẽ được lựa chọn.
 • Cấp độ chó nhỡ (Junior Class): từ 9 đến 18 tháng cần bắt buộc.
 • Cấp độ chó già (Veteran Class): từ 8 tuổi trở lên cần bắt buộc.

Cấp độ của cuộc thi chó đẹp thế giới mang tính tập thể

Để tham gia trong các cấp độ thi tập thể, mỗi chú chó cần phải đăng ký thi riêng rẽ trong ít nhất một cấp độ thi bắt buộc.

 • Thi theo từng đôi chó: chó đực và chó cái phải trong cùng một giống, một nòi, thuộc cùng một chủ sở hữu.
 • Thi theo từng chủ chó: bao gồm tối thiểu là 3 và tối đa là 5 chú chó trong cùng một giống, một nòi. Không phân biệt giới, được nuôi bởi 1 người. Kể cả không phải thuộc sở hữu của người nuôi.
 • Thi theo cả gia đình: Một chó đực hoặc một chó cái với ít nhất 3 và nhiều nhất 5 con do chúng sinh ra (thế hệ thứ nhất, chó con, cháu…).

Các mức xếp hạng và đánh giá

 • Tuyệt vời ( Excellent): được trao cho những chú chó đạt gần tới mức lý tưởng đối với các tiêu chuẩn của giống chó. Thể hiện được trong trạng thái tuyệt vời. Hài hoà, cân đối, tính khí ổn định, có một tư thế tuyệt vời ở một đẳng cấp cao.
 • Rất tốt (Very good): trao cho các giống chó sở hữu các đặc tính đặc trưng của dòng giống. Có thể hình cân đối và các vị trí thích hợp. Một vài lỗi không trọng yếu có thể chấp nhận. Nhưng không thuộc các lỗi về hình thái tự nhiên.
 • Tốt (Good): trao cho các chú chó có các đặc tính chủ yếu của giống chó. Tuy nhiên vẫn có những lỗi không thể che dấu.
 • Trung bình (Sufficient): trao cho các chú chó có độ phù hợp tương xứng với giống chó đó. Tuy nhiên còn thiếu những điểm được chấp chung. Hoặc thể trạng vật lý co một số điểm không hoàn thiện.
 • Không đạt (Disqualified): dành cho những chú chó không có các đặc điểm phù hợp với yêu cầu của giống chó. Có những hành vi, tính cách không phù hợp với tiêu chuẩn loài. Hoặc những con chó hung hãn. Những con chó có tinh hoàn không bình thường, răng bị lỗi hoặc hàm không bình thường…
 • Không đánh giá (Cannot be judged): dành cho tất cả những con chó không chịu di chuyển. Liên tục nhảy lên xuống trong khi chủ đang dắt, cố chạy khỏi vòng thi. Ban giám khảo không thể đánh giá được dáng đi và các chuyển động. Không thể kiểm tra răng, khung xương, cấu trúc, đuôi và tinh hoàn.

Quy định cho tất cả các giống chó tham gia Dog Show

Các giống chó không sử dụng cho mục đích làm việc

Điều kiện tham gia Dog Show

 • Đạt 4 giải chó đẹp cấp quốc tế (CACIB), không yêu cầu về thứ hạng. Tổ chức tại các cuộc thi tại 3 quốc gia khác nhau, do 3 giám khảo khác nhau chấm thi;
 • Khoảng cách giữa danh hiệu CACIB đầu tiên và cuối cùng tối thiểu là 1 năm và 1 ngày. Ví dụ từ ngày 01/01/1996 đến ngày 01/01/1997.
 • Các trường hợp khác có thể được chấp nhận nếu được Ban Điều hành của FCI (FCI General Committee) phê duyệt.

Yêu cầu với chó dự thi

 • Không giới hạn độ tuổi, đạt 2 danh hiệu vô địch cấp quốc tế do 2 giám khảo chấm thi.
 • Tham gia thi tại 2 quốc gia khác nhau. Hoặc của 2 câu lạc bộ trực thuộc của 2 quốc gia khác nhau. Các danh hiệu này phải do FCI giám sát.
 • Trong vòng 15 tháng tuổi, chó ít nhất phải đạt mức “Rất tốt”. Hoặc đạt hạng 2 tại cấp độ chó làm việc, chó nhỡ hoặc cấp độ mở tại một cuộc thi quốc tế dưới sự giám sát của FCI.
 • Các loại chó chuyên dụng chỉ được phép trao giải CACIT khi có các bài kiểm tra chuẩn quốc tế dành cho chó cứu nạn. Hoặc bài thi chuẩn quốc gia cho chó Becgie Đức hoặc các bài thi IPO (RCI).
 • Các giống chó săn chỉ điểm phải đạt giải vô địch cho chó săn làm việc trên đồng và vô địch Dog Show cho chó săn ở cấp độ quốc tế.

Các giống chó sử dụng cho mục đích làm việc

 • Đạt 2 chức chó đẹp cấp quốc tế (CACIB). Không yêu cầu về thứ hạng tại các cuộc thi tại 2 quốc gia khác nhau, do 2 giám khảo khác nhau chấm thi.
 • Khoảng cách giữa danh hiệu CACIB đầu tiên và cuối cùng tối thiểu là 1 năm và 1 ngày. Ví dụ từ ngày 01/01/2019 đến ngày 01/01/2020.

Các giống chó khác

Ngoài hai trường hợp trên, khi tham gia các bài kiểm tra IPO (RCI), chó cần phải đạt được tối thiểu 70% điểm số thi ở cấp độ 1 cho mỗi phần thi (theo dấu hơi, vâng lời và bảo vệ).

 • Chó săn cần phải vượt qua kỳ thi kiểm tra khả năng săn bắt cấp quốc gia về chó làm việc.
 • Các loại chó chuyên dụng (Utility dogs): Bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế đối với chó cứu nạn
 • Bài kiểm tra chuẩn quốc gia đối với chó Becgie Đức, chó phải đạt được tối thiểu 70% cho phần theo dấu hơi và vâng lời, tối thiểu 80% cho phần bảo vệ.
 • Các bài kiểm tra IPO (RCI) là điều kiện bắt buộc để được tham dự thi vô địch Dog Show.
 • Các trường hợp khác có thể được chấp nhận nếu được Ban Điều hành của FCI phê duyệt.

Quy định về giấy FCI cho các giống chó có nhiều nòi

Khi một giống chó có nhiều nòi với các đặc điểm khác nhau như cân nặng, màu sắc, chất lông, Hội đồng thường trực FCI sẽ quyết định rằng các nòi này có được thống nhất để tranh 1 giải CACIB hoặc tranh nhiều giải CACIB khác nhau.

Trong trường hợp có bất đồng hoặc không chắc chắn, Đại hội đồng FCI sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Sau khi có sự tư vấn của quốc gia đăng ký giống chó đó và Uỷ ban tiêu chuẩn. Ví dụ giống Poodle, Caniche có 4 dòng khác nhau. Chúng không được coi như là cùng thuộc 1 giống chó. Chúng sẽ tranh các giải khác nhau, cũng như không được cho phối giống lẫn lộn.

 1. Dòng chuẩn (Standard)
 2. Dòng trung (Medium)
 3. Dòng nhỏ (Minature)
 4. Dòng đồ chơi (Toy)

Danh hiệu vô địch Dog Show của giống chó săn

Đối với chó săn làm việc trên đồng

Tối thiểu 15 tháng tuổi, đã đạt hai CACIT hoặc 1 danh hiệu CACIT và 2 danh hiệu CACIT dự bị (RCACIT) cho mục đích làm việc trên đồng. Trong các cuộc thi được tổ chức bởi hai tổ chức chó giống cấp quốc gia khác nhau. Dưới sự đánh giá của các giám khảo khác nhau.

Nếu tất cả các giải thưởng đạt được đều trong lĩnh vực làm việc trên đồng, chó phải đạt thêm ít nhất mức độ “Rất tốt”. Hoặc giải nhì trong các cuộc thi do FCI công nhận về kỹ năng làm việc trên đồng cỏ mà trong đó có bài thi tha mồi.

Tối thiểu 15 tháng tuổi, con chó dự thi cần phải đạt thêm ít nhất mức độ “Rất tốt”. Hoặc giải nhì trong các cuộc thi ở cấp quốc tế do FCI công nhận đối với cấp độ mở rộng, trung cấp hoặc cấp độ làm việc.

Đối với các giống chó săn nói chung

Tối thiểu 15 tháng tuổi. Đã đạt hai danh hiệu CACIT hoặc 1 danh hiệu CACIT và 2 danh hiệu CACIT dự bị trong các bài kiểm tra. Các cuộc thi này được tổ chức bởi hai tổ chức chó giống cấp quốc gia khác nhau. Dưới sự đánh giá của các giám khảo khác nhau.

Nếu tất cả các giải thưởng đạt được đều trong lĩnh vực săn trên đồng cỏ và dưới nước, chó dự thi cần phải đạt thêm ít nhất mức độ “Rất tốt”. Hoặc giải nhì trong các cuộc thi kiểm tra khả năng săn bắt toàn diện do FCI công nhận.

Tối thiểu 15 tháng, chú chó dự thi cần phải đạt thêm ít nhất mức độ “Rất tốt”. Hoặc giải nhì trong các cuộc thi quốc tế do FCI công nhận đối với cấp độ mở rộng, trung cấp hoặc cấp độ làm việc.

Nếu một thí sinh tham gia tranh giải CACIT và đã đạt giải vô địch vô địch thế giới về chó làm việc, giải thưởng CACIT sẽ không được mở rộng cho chú chó đứng ở giải CACIT dự bị. Để nhận được 2 danh hiệu trên, chủ chó cần phải trình hồ sơ yêu cầu lên Tổng thư ký FCI.

Hồ sơ được gửi thông qua cơ quan nuôi chó cấp quốc gia của nước họ. Đơn đăng ký cần được gửi cùng các tài liệu liên quan. Không được gửi chậm hơn 1 năm kể từ khi con chó đủ tiêu chuẩn để đăng ký danh hiệu này.

Chấm điểm cho chó trong Dog Show

 1. Việc chấm một bài thi bắt đầu từ khi người điểu khiển xác nhận họ đã sẵn sàng. Luật chung quy định rằng khi sử câu lệnh lần thứ hai, điểm số bị trừ là 2 điểm. Nếu sử dụng lệnh lần thứ 3, bài thi bị coi là không đạt.
 2. Nếu chú chó sủa trong mỗi bài thi sẽ bị trừ điểm. Số điểm tối đa của bài thi trong trường hợp chó thỉnh thoảng sủa tối đa là 7 điểm. Nếu chúng tiếp tục sủa dữ dội và liên hồi trong nhiều bài thi, chúng sẽ bị tước loại. Xử lý tương tự đối với những con chó rên rỉ trong bài thi.
 3. Nếu người điều khiển chó đi lại trong khi ra lệnh, bài thi bị tính là không đạt.
 4. Nếu chú chó đoán trước được các mệnh lệnh như không ngồi nguyên tại chỗ bên chân người điều khiển khi chưa có lệnh thực hành. Bài thi của nó chỉ được chấm điểm cao nhất là 8.
 5. Nếu chú chó thực hiện các bài thi sau khi có hiệu lệnh bắt đầu nhưng trước khi người điều khiển ra lệnh, bài thi bị tính là không đạt. Không được gọi chó lại để thực hiện lại phần thi.
 6. Nếu người điều khiển trừng phạt con chó trong bài thi, bài thi bị tính là không đạt. Trọng tài có thể rút thẻ vàng cho hành vi này. Nếu việc trừng phạt được đánh giá là nghiêm trọng, trong hoặc giữa các bài thi, chó và người điều khiển sẽ bị loại.
 7. Nếu chú chó đi vệ sinh, gãi lông trong hoặc giữa các bài thi, chúng sẽ bị loại.

Giải thưởng trong cuộc thi Dog Show

 1. Xuất sắc: Dải ruy-băng đỏ trao cho chú chó đoạt hạng nhất 256 – 320 điểm.
 2. Rất tốt: Dải ruy-băng xanh lam trao cho chú chó đoạt hạng nhì 224 – dưới 256 điểm.
 3. Tốt: Dải ruy-băng vàng trao cho chú chó đoạt hạng ba 192 – dưới 254 điểm.
 4. Các màu khác có thể được sử dụng theo truyền thống tại quốc gia tổ chức thi.
 5. Phù hiệu màu đen – đỏ – vàng được trao tặng cho chú chó đạt điểm cao nhất trong nhóm các chú chó xuất sắc.

Tại Việt Nam, Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam (đơn vị cấp giấy VKA cho chó ) là tổ chức uy tín được chấp thuận gia nhập FCI và trở thành thành viên hợp đồng của FCI. Góp phần bảo vệ độ thuần chủng của các giống chó và chó bản địa của Việt Nam.

Share:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài phổ biến

Nhãn