Hướng dẫn cách làm giấy VKA cho chó đúng quy trình

Thủ tục và điều kiện cấp / làm giấy VKA cho chó đúng quy trình (Cập nhật năm 2022) của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam. Hãy cùng Longkhanhpets.com tìm hiểu cách làm giấy VKA cho chó trong bài viết dưới đây. Và hướng dẫn thủ tục đăng ký xác nhận và cấp mới khai sinh cho các cá thể chó giống như sau:

Các định nghĩa về giấy VKA cho chó

 1. Các giống chó được công nhận: là một trong số các giống chó đã được Liên đoàn chó giống quốc tế. Hoặc Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam công nhận.
 2. Sổ phả hệ của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam: là tài liệu dùng để theo dõi các cá thể chó thuần chủng của VKA.
 3. Cá thể chó thuần chủng: là các cá thể chó thuộc một trong các giống chó được công nhận. Đã được cấp khai sinh và có tên trong sổ phả hệ của VKA. Hoặc có giấy khai sinh và có tên trong sổ phả hệ của một hiệp hội quốc gia là thành viên hoặc đối tác của FCI .
 4. Giấy khai sinh: là giấy chứng nhận về nguồn gốc của con chó. Trong đó có nêu rõ nguồn gốc các thế hệ trước của con chó đó. Giấy khai sinh có thể do VKA, hoặc các đơn vị trực thuộc và được uỷ quyền của VKA cấp. Hoặc một hiệp hội quốc gia là thành viên hoặc đối tác của FCI cấp.
 5. Chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu: là người nắm quyền sở hữu hoặc quyền đồng sở hữu các cá thể chó. Quyền sở hữu được xác định dựa theo các hợp đồng mua bán. Tuân thủ luật dân sự, luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam. Hoặc các thông lệ về thương mại quốc tế.
 6. Chủ nuôi nhân giống chó: là người trực tiếp nuôi dưỡng cá thể chó cái. Và các cá thể chó con tại ngày cấp khai sinh cho các con chó con.

Xác nhận khai sinh chó thuần chủng nhập khẩu vào Việt Nam

Tất cả các cá thể chó thuần chủng theo định nghĩa tại mục 1 có quyền yêu cầu VKA xác nhận giấy khai sinh. VKA sẽ tiến hành việc xác nhận theo thủ tục sau khi thoả mãn các điều kiện yêu cầu.

Các chủ sở hữu chó có trách nhiệm kê khai trung thực và đầy đủ các thông tin được VKA yêu cầu. Về các cá thể chó cần xác nhận khai sinh.

VKA sẽ tiến hành đánh giá ngoại quan đối với các cá thể chó thuần chủng cần xác nhận khai sinh. Để đảm bảo có đủ các yêu cầu tối thiểu cho việc xác nhận khai sinh hay không. Nếu trong quá trình đánh giá và phát hiện các cá thể chó có những lỗi nặng hoặc lỗi cần phải loại bỏ. VKA sẽ ghi rõ những đánh giá này trên xác nhận khai sinh cho các cá thể chó đó. Hoặc từ chối xác nhận khai sinh cho các cá thể chó này.

Việc xác nhận giấy VKA cho chó khai sinh cho các cá thể chó thuần chủng sẽ có thể được VKA tiến hành trước. Hoặc sau khi thẩm tra các thông tin liên quan đã được chủ sở hữu chó kê khai. Trong trường hợp phát hiện có gian lận hoặc sai sót trong quá trình kê khai thông tin của chủ chó. VKA bảo lưu toàn bộ quyền thu hồi hoặc phủ nhận các khai sinh. Đã được xác nhận mà không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào đối với chủ chó.

Cấp giấy VKA cho chó thuần chủng sinh sản tại Việt Nam

Chó bố mẹ là chó thuần chủng

Trường hợp chó bố mẹ là các cá thể chó thuần chủng. Được nuôi dưỡng và phối giống chó theo quy định. Do Liên đoàn chó giống quốc tế ban hành và/hoặc các quy định đã được VKA phê chuẩn chấp thuận. Các cá thể chó con sẽ mặc nhiên được công nhận là chó thuần chủng. Và được cấp khai sinh và ghi vào sổ phả hệ của VKA nếu thoả mãn các yêu cầu tối thiểu sau:

 • Không mắc các lỗi cần loại bỏ liên quan đến màu sắc của bộ lông. Sắc tố bắt buộc trên một hoặc một số bộ phận của cơ thể theo bản yêu cầu tiêu chuẩn.
 • Không bị các dị tật, bệnh ngoại quan có thể nhìn nhận được bằng mắt.

VKA chỉ cấp khai sinh cho các cá thể chó con thoả mãn yêu cầu trên. Và chủ nuôi chó có các xác nhận về việc phối giống theo quy định về nuôi chó. Do Liên đoàn chó giống quốc tế ban hành và/hoặc các quy định đã được VKA phê chuẩn chấp thuận. Đồng thời, đàn chó con phải được sinh ra sau ngày VKA xác nhận khai sinh của chó mẹ.

Trong quá trình xem xét cấp giấy VKA cho chó con. Cộng tác viên của mình tiến hành kiểm tra, xác nhận tình trạng chó bố mẹ khi phối giống. Kiểm tra số lượng chó con thông qua siêu âm trước khi chó mẹ sinh sản. Hoặc xét nghiệm ADN của các con chó con để xác minh nguồn gốc.

Mã số của các con chó con cần phải được đặt theo nguyên tắc chung của VKA. Cụ thể: Tất cả các con chó sinh trong năm 2009 sẽ có mã số bắt đầu bằng chữ A. Và phải có phần phụ tố để nhận biết chủ nuôi nhân giống chó hoặc tên trại chó nuôi dưỡng và nhân giống đàn chó.

Chó bố mẹ là chó không thuần chủng thuộc một giống chó đã được công nhận

Đối với trường hợp chó bố mẹ thuộc một giống chó đã được công nhận. Nhưng chưa đủ điều kiện để công nhận là chó thuần chủng. Chó con sẽ được cấp giấy khai sinh và ghi vào sổ phả hệ của VKA nếu thoả mãn các yêu cầu tối thiểu sau:

 1. Các cá thể chó bố mẹ đã tham gia các cuộc thi do VKA tổ chức. Và được giám khảo đánh giá là “rất tốt” trong 3 cuộc thi khác nhau trong vòng 2 năm liên tục. Các chứng nhận đánh giá của chó bố mẹ là bằng chứng bắt buộc phải có. Khi chủ chó đề nghị cấp khai sinh cho đàn chó con.
 2. Chó bố mẹ và chó con phải được nuôi dưỡng và phối giống theo quy định về việc nuôi chó. Do Liên đoàn chó giống quốc tế ban hành. Các quy định đã được VKA phê chuẩn chấp thuận.
 3. Chó con không mắc các lỗi cần loại bỏ liên quan đến màu sắc của bộ lông. Sắc tố bắt buộc trên một hoặc một số bộ phận của cơ thể theo bản yêu cầu tiêu chuẩn.
 4. Chó con không bị các dị tật, bệnh ngoại quan có thể nhìn nhận được bằng mắt.

Trong quá trình xem xét cấp giấy VKA cho chó con. Cộng tác viên của mình tiến hành kiểm tra. Xác nhận tình trạng chó bố mẹ khi phối giống. Kiểm tra số lượng chó con thông qua siêu âm trước khi chó mẹ sinh sản. Hoặc xét nghiệm ADN của các con chó con để xác minh nguồn gốc.

Các hồ sơ cần thiết để xin làm giấy VKA cho chó

Bản thông tin về việc phối giống – gửi trong vòng 10 ngày tính từ ngày phối giống lần cuối, kèm theo bản sao giấy khai sinh của chó mẹ và chó bố hoặc bản sao các chứng nhận các thành tích / mức độ đánh giá của chó bố mẹ trong các cuộc thi.

Bản thông tin về đàn chó con – gửi trong vòng 10 ngày tính từ ngày chó mẹ sinh con.

Đơn xin cấp khai sinh cho chó con – gửi trong vòng 30 ngày tính từ ngày chó mẹ sinh con.

Việc chấp thuận các trường hợp gửi chậm hơn thời hạn quy định này sẽ do phụ trách các chi hội, hoặc chủ nhiệm các CLB thành viên của VKA, hoặc Tổng thư ký VKA quyết định.

Các mức phí áp dụng nhận làm giấy VKA cho chó

Các loại phí liên quan đến xác nhận và cấp mới giấy VKA cho chó là một phần trong các nguồn thu của VKA, dùng để trang trải các chi phí hoạt động và tổ chức các sự kiện của VKA.

Trong trường hợp có thay đổi về mức phí, mức phí mới sẽ được công bố trước khi áp dụng là 30 ngày và không có hiệu lực hồi tố đối với những hồ sơ đã đệ trình lên VKA trước ngày áp dụng mức phí mới.

Mức phí này được quy định áp dụng từ ngày 20 tháng 09 năm 2009 như sau:

 • Phí xác nhận khai sinh: Các giống chó nước ngoài (400.000 VNĐ). Các giống chó bản địa của Việt Nam.
 • Phí cấp mới khai sinh cho chó con: Các giống chó nước ngoài (200.000 VNĐ). . Các giống chó bản địa của Việt Nam (200.000 VNĐ).

Hướng dẫn này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 09 năm 2009. Trong quá trình thực hiện có điểm nào chưa rõ hoặc còn vướng mắc, xin vui lòng phản ánh về Ban Thường vụ Hiệp Hội những người nuôi chó giống Việt Nam để làm rõ và bổ sung, sửa đổi.


Ý nghĩa của giấy VKA cho chó chứng nhận thuần chủng

Giấy VKA cho chó chứng nhận chó thuần chủng sau khi mua về và nuôi lớn, đến trưởng thành sẽ đảm bảo mang những tính tạng, hình thể của giống đó. Còn những chú chó không có chứng nhận thì lúc nhỏ thì rất giống chó mà mình muốn mua. Tuy nhiên càng nuôi lớn thì nhìn càng lạ. Không thuần chuẩn hay lai và không phải là chú chó mà ta muốn mua lúc bé. Vậy qua những thông tin cơ bản mà petmart.vn giới thiệu ở trên. Bạn sẽ thấy rằng giấy chứng nhận chó thuần chủng là đảm bảo độ thuần chủng. Chất lượng được xác nhận bởi VKA (Hiệp hội những người nuôi chó giống tại Việt Nam).

Chọn chó đực giống phù hợp với chó cái của mình

Khi chó cái của bạn có giấy chứng nhận thuần chủng thì trong đó cũng có luôn gia phả. Và dựa vào gia phả nhà lai tạo có thể biết được ưu và nhược điểm của chú chó cái của mình. Từ đó, có đủ thông tin và cơ sở để tìm một chú chó đực phù hợp. Giúp cái thiện những nhược điểm và phát huy ưu điểm. Nhằm tạo ra những chú chó con như mong muốn mang tính trạng mong muốn.

Khẳng định chất lượng chó đực giống

Khi được cấp giấy VKA cho chó thường thì những chú chó đó có cha mẹ đã có giấy chứng nhận thuần chủng. Ý nghĩa của việc này giúp chúng ta biết được là cá thể đực giống này được lai tạo ra bởi những chú chó giống thuần chủng. Xác nhận độ thuần chủng và chất lượng qua cha mẹ và gia phả từ đời ông bà cụ kị. Nên nguồn gen mà chú chó đực này mang rất ổn định. Khi phối giống với những chú chó cái khác thì khả năng ra chó con chất lượng và khỏe mạnh sẽ cao hơn rất nhiều so với những chú chó đực không giấy.

Đủ điều kiện tham gia các cuộc thi chó đẹp

Nếu chú chó của bạn không có giấy chứng nhận thuần chủng thì chú chó này sẽ không được tham gia. Và nếu không tham gia được bạn sẽ mất đi những lợi ích và quyền lợi:

 1. Cơ hội cọ sát và cạnh tranh lành mạnh. Khẳng định thương hiệu của những chú chó của mình lai tạo với những chú chó cùng giống từ những nhà lai tạo khác.
 2. Kiểm tra chất lượng những chú chó của mình. Thông qua sự đánh giá và kiểm tra của các trọng tài quốc tế với nhiều năm kinh nghiệm, khách quan và uy tín.
 3. Mất đi thú vui trong lai tạo và được trình diễn. Trình bày những chú chó do chính mình tao lại và huấn luyện.

Khẳng định uy tín, chất lượng và thương hiệu riêng

Bất cứ một nhà lai tạo nào cũng đều định vị cho mình một thương hiệu nào đó. Và chính giấy VKA cho chó, gia phả sẽ làm nổi bật thương hiệu. Mà nhà lai tạo muốn truyền tải cho khách hàng và thị trường. Khi ta đi mua chó thì sẽ gặp hiện tượng. Là nhìn các chú chó giống của mỗi nhà lai tạo có một điều gì đó khác nhau. Và đối với tất cả những chú chó từ một trang trại thì đều có thứ gì đó hao hao nhau.

Quản lý, theo dõi và lai tạo có mục đích

Khi chúng ta nuôi chó có gia phả. Chúng ta sẽ không sợ rơi vào những trường hợp là phối giống và sợ trùng huyết, đồng huyết, cận huyết. Sẽ làm tạo ra những chú chó con yếu, dị dạng hoặc mang những tính trạng không mong muốn.

Xây dựng thương hiệu cho những nhà lai tạo mới

Khi mới bắt đầu lai tạo chó giống thì những nhà lai tạo mới đều không có thương hiệu. Uy tín hay niềm tin gì với khách hàng. Thì chính giấy chứng nhận thuần chủng sẽ giúp những nhà lai tạo này khẳng định được cho khách hàng biết về chất lượng thông qua giấy VKA. Hỗ trợ cho việc bán những chú chó con.

4.5/5 – (10 bình chọn)

Share:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài phổ biến

Nhãn